Bij een stroomonderbreking kan een noodstroomaggregaat de stroomuitval van het net opvangen. Hierdoor kunnen de uw essentiële processen, zoals watergift, ventilatie en verwarming, bij een stroomonderbreking doorgaan. Wij geven u tips voor een goede werking van de noodstroomaggregaat.  

Voordat uw noodstoomaggregaat in gebruikt neemt

 • Stel de noodstroomaggregaat brandveilig op. Zorg dat er geen brandbare (isolatie) materialen in de directe omgeving aanwezig zijn.
 • Zorg dat de uitlaat niet in direct contact staat met isolatiemateriaal. U voorkomt hiermee dat isolatiemateriaal gaat branden.
 • Zorg voor alarmering bij stroomonderbreking. U kunt dan snel handelen.

Gebruik en onderhoud

 • Test u aggregaat maandelijks. Doe dit bij voorkeur belast (haal de stroom van uw hele bedrijf af).  Hiermee test u of de overnameschakelaar werkt  en – als dit van toepassing is - of de noodstroom automatisch opstart.
 • Zorg voor een opgeladen accu met druppellader. Deze houdt uw accu in optimale toestand.
 • Stel uw medewerkers op de hoogte van de opstartprocedure van de aggregaat. Leg deze procedure vast. Dit geldt alleen voor aggregaten die niet automatisch opstarten.
 • Onderhoud uw brandstof goed, vervuilde brandstof kan leiden tot opstartproblemen of stilstand van de noodstroomaggregaat.
  - Vul de tank helemaal. U beperkt hiermee de kans dat de brandstof vocht aantrekt. Vocht in brandstof vermindert de werking en verhoogt de bacteriegroei.
  - Controleer uw tank maandelijks op vocht. U kunt dit doen met een peilstok met watervindpasta 
  - Ververs de brandstof jaarlijks en kies bij voorkeur winterdiesel. Door de aangepaste samenstelling van deze diesel is de kans op stolling en vervuiling kleiner.
  - Ontstaan er toch problemen met uw aggregaat? Laat uw brandstofsysteem dan schoonmaken door een gespecialiseerd bedrijf. U voorkomt hiermee dat er bacteriën achterblijven in de tank.
 • Laat jaarlijks onderhoud uitvoeren. Hiermee zorgt u dat uw aggregaat startklaar is bij calamiteiten.  

Huurt u noodstroom in? Maak vooraf duidelijke afspraken

Tijdens calamiteiten kan de vraag naar noodstroomaggregaten hoger zijn dan het aanbod. Maak daarom vooraf afspraken met leveranciers over de inzet van gehuurde noodstroomaggregaten.